BEDRIJVEN

Voor iedere organisatie is de optimale inzetbaarheid van gezonde en vitale medewerkers van groot belang. Gezondheid en vitaliteit zijn voorwaarden voor het goed kunnen functioneren van een medewerker en zorgen er tevens voor dat de medewerker meer plezier heeft in zijn werk. In de context van maatschappelijk verantwoord ondernemen en de huidige economische situatie

Hoe zorgt u als werkgever ervoor dat uw medewerkers gezond en vitaal zijn? Dat is precies waarin wij u kunnen ondersteunen! Onze diensten onderscheiden zich doordat we uw medewerker nadrukkelijk aanspreken op zijn verantwoordelijkheid in het voorkomen van klachten, nu en in de toekomst.

Wij bieden verschillende diensten aan welke optimaal worden afgestemd aan de hand van branche- en organisatiespecifieke eisen. Enerzijds bieden we u de mogelijkheid om uw medewerkers te confronteren met hun vitaliteit (zie vitscan) en welke mogelijkheden zij hebben om daar zelf invloed op uit te oefenen. Daarnaast bieden we u diverse diensten om uw verantwoordelijkheid om het inrichten van een ergonomisch verantwoorde werkplek te koppelen aan het ergonomisch gebruik ervan door uw medewerkers (zie coaching en training).