OVER ONS

Onze doelstellingen:

Het verlenen van deskundige zorg op het gebied van bewegen voor cliënten die revalideren na of herstellen van een blessure of operatie. Hierbij staat het zo goed mogelijk weer kunnen deelnemen aan het dagelijks leven centraal. Echter, ook mensen met een blijvende fysieke beperking kunnen bij MERAS Fysiotherapie terecht voor het optimaal behouden van hun mogelijkheden.

Het samen met de cliënt maken van een plan op maat om de individuele doelstellingen van de cliënt te realiseren. De doelstellingen kunnen gerelateerd zijn aan klachten, maar ook aan het voorkomen van klachten, bijvoorbeeld door preventieve training in een medische fitnessgroep.

Het begeleiden en behandelen van cliënten zodat deelnemen aan arbeid en sport voor hen mogelijk wordt of blijft.

MAATWERK EN EXPERTISE = KWALITEIT

Over MERAS Fysiotherapie

MAATWERK EN EXPERTISE IN REVALIDATIE, ARBEID EN SPORT

MERAS Fysiotherapie wil naast het behandelen van klachten in het bewegingsapparaat ook gezonde mensen helpen deze gezondheid te behouden door het bewegen te stimuleren. Preventie is dus een belangrijk thema waar MERAS Fysiotherapie zich op richt.

BRENGT GEZONDHEID IN BEWEGING

Kwaliteit van zorg is een belangrijk thema bij MERAS Fysiotherapie. We proberen de vraag van onze cliënt zo goed mogelijk te beantwoorden met een individueel antwoord met gebruik van de optimale kennis en vaardigheden. Onze fysiotherapeuten zijn ook allemaal specialist op hun gebied, volgen regelmatig scholing om op de hoogte te zijn van de nieuwste ontwikkelingen. Daarnaast zijn ze allemaal lid van de beroepsvereniging voor de fysiotherapie het KNGF en zijn ingeschreven in het Centraal Kwaliteitsregister Fysiotherapie van het KNGF.

Om de regionale relaties met collega’s en verwijzers met een optimale kwaliteit in te kunnen vullen is MERAS Fysiotherapie aangesloten bij Fysiovisie. Fysiovisie is het Kwaliteitsnetwerk Fysiotherapie voor de regio Eindhoven en omgeving. Alle fysiotherapeuten van MERAS Fysiotherapie zijn actief betrokken bij één of meerdere inhoudelijke netwerken van Fysiovisie. In dergelijke netwerken vindt afstemming plaats met onder andere specialisten/verwijzers over ontwikkelingen, behandelprotocollen, communicatie etc.