NIEUWE HEUP OF KNIE

NIEUWE HEUP OF KNIE

In samenwerking met de regionale ziekenhuizen zijn afspraken gemaakt omtrent de revalidatie na een gewrichtsvervangende operatie zodat de patiënt de beste kwalitatieve zorg krijgt. Centraal bij de revalidatie staat optimaliseren van het looppatroon en optimaliseren van de beweeglijkheid  en belastbaarheid van de heup / knie.

Hiervoor hebben onze fysiotherapeuten die aangesloten zijn bij het netwerk een aantal cursussen gevolgd, waarin de meest actuele kennis en vaardigheden omtrent aandoeningen van de knie en heup, onderzoekstechnieken en behandelmogelijkheden is gedoceerd. Deze kennis met betrekking tot onderzoekstechnieken en behandelmogelijkheden zijn gebaseerd op wetenschappelijke evidentie. De fysiotherapeuten die lid zijn van het netwerk volgen regelmatige bij- en nascholingen.