SHOCKWAVE THERAPIE

SHOCKWAVE THERAPIE

Shockwave therapie (ook wel ‘extracorporale shockwave therapie’ of ‘ESWT’ genoemd) is een innovatieve behandeltechniek waarbij patiënten worden blootgesteld aan krachtige  ‘schokgolven’, die door middel van een behandelkop nauwkeurig gericht worden zodat ze op de gewenste locatie in het lichaam een mechanisch effect hebben.

De bekendste medische toepassing is het vergruizen van nierstenen met behulp van shockwaves.

Fysiotherapeuten passen de methode toe voor het behandelen van klachten aan het bewegingsapparaat bijv. bij een tennisarm, verkalking in schoudergewricht, chronische ontsteking van een achillespees en hielspoor.

Shockwaves versnellen het genezingsproces door de zelfhelende eigenschappen van het lichaam te activeren, ze stimuleren de stofwisseling en verbeteren de bloedcirculatie.

Behoort u tot de mensen die al lang last hebben van peesproblemen en heeft u al diverse behandelmethoden zonder voldoende resultaten ondergaan? Wellicht is Shockwave therapie dan iets voor u?

Heeft u één van deze klachten?

  1. Chronische schouderklachten, met of zonder kalkafzetting
  2. Chronische elleboogpijn (tennis- of golferselleboog)
  3. Pijn net onder de knieschijf
  4. Chronische pijn aan de achillespees (achillodynie)
  5. Hielpijn (hielspoor), pijn onder de voet
  6. Chronische nek-, schouder- of rugpijn en spanning (trigger points)
  7. Andere vormen van peesproblemen

Dan kan shockwave therapie voor u misschien een oplossing bieden!

Wilt u weten of uw klachten behandeld kunnen worden met shockwave therapie?

Uw therapeut kan u onderzoeken, behandelen en/of advies geven.

Er zijn meerdere vormen van shockwave therapie. Gezien het type klachten dat bij ons in de praktijk aanwezig is hebben we gekozen voor een apparaat van het type Radiale Shockwave therapie.

Radiale shockwave therapie
Hierbij wordt de energie over een groter oppervlak verdeeld. Deze apparaten produceren een laag tot gemiddeld energieniveau. Radiale shockwaves zijn uitermate geschikt voor triggerpoints, peesontstekingen, calcificaties en hielspoor/hielpijn.

Ballistische radiale shockwaves worden opgewekt middels een ‘pistool’ waarin een bewegend projectiel tegen een applicator (het eindstuk) tikt. Om het projectiel in beweging te krijgen is een luchtcompressor nodig. Deze compressor is bij de kleine draagbare shockwave apparaten in het toestel ingebouwd.

De ballistische radiale shockwave therapie, is de enige en wetenschappelijk geaccepteerde vorm van radiale shockwaves. Alle goede resultaten het afgelopen decennium zijn met deze technologie gerealiseerd.

ANDERE VORMEN VAN SHOCKWAVETHERAPIE

Gefocusseerde shockwave therapie
Hierbij wordt de maximale energie bereikt op een specifiek geconcentreerd (gefocusseerd) punt in het lichaam. Deze apparaten produceren een gemiddeld tot hoog energieniveau. Dit is noodzakelijk bij behandeling van bot, CPPS, moeilijk behandelbare calcificaties, behandelingen rond de heup, alle aandoeningen die op radiale shockwaves onvoldoende reageren.

Plenaire shockwave therapie
Als men de toepassing van shockwave therapie bij wondbehandeling overweegt, moet de technologie aangepast worden aan een grotere behandelingszone. Om ‘planar shockwaves’ te genereren, moet de gebruikte reflector in de behandelkop van het shockwave apparaat gemaakt zijn van een gegeneraliseerde parabolische reflector. Het geconcentreerde punt van deze vlakke golven wordt hierbij “gedeconcentreerd”. Dit wil zeggen dat een geconcentreerd punt niet langer bestaat. Hierdoor wordt een grotere zone gestimuleerd.

Hoe ziet een behandeling Shockwave eruit ?

Bij MERAS Fysiotherapie zal een behandeling met shockwave therapie altijd starten met een onderzoek om vast te kunnen stellen of shockwave therapie een juiste behandeling zou kunnen zijn. Bij MERAS Fysiotherapie zal tijdens dat onderzoek ook een echografisch onderzoek worden uitgevoerd om de juiste lokalisatie en aard van de aandoening vast te kunnen stellen.

Nadat is vastgesteld dat shockwave therapie geïndiceerd is, zal de behandeling starten. Deze bestaat uit een een relatief korte, 10 tot 15 minuten durende, blootstelling van het lichaam aan de schokgolven door middel van een behandelpistool. Naast de behandeling van de directe behandellocatie kan ook met een aangepaste en mildere vorm van shockgolven in de omgeving een aantal behandelpunten in de behandeling worden opgenomen. Meestal met als doel om in de betrokken spieren meer ontspanning te realiseren. Dit zal een positieve bijdrage op het behandeleffect hebben. Meestal zal na ongeveer 7-10 dagen een volgende behandeling met u worden afgesproken. Hierbij zal (indien nodig) opnieuw met behulp van echografie, de behandellocatie worden vastgesteld, zodat de schokgolven op de juiste plaats in het lichaam aankomen en effectief kunnen zijn.

Is een behandeling met Shockwave pijnlijk?

De meeste cliënten ervaren tijdens en na de behandeling met shockwave therapie wel enige pijn. Meestal zal deze pijn binnen enkele dagen afnemen. Het optreden van deze napijn is positief: het geeft aan dat de schokgolven op de juiste plaats zijn aangekomen en het lichaam aanzetten tot herstel. Het gebruiken van pijnstillers is echter in principe wel toegestaan.

Wat zijn de kosten van Shockwave Therapie?

Shockwave therapie is sinds juli 2017 door de Nederlandse Zorg autoriteit als een vorm van fysiotherapie benoemd. Hierdoor wordt sinds die tijd shockwave therapie door de  zorgverzekeraars vergoed. Dit betekent dat u van MERAS Fysiotherapie geen aanvullende rekening ontvangt voor de behandelingen Shockwave therapie.

Onze ervaring is ondertussen dat in de meeste gevallen het zinvol is om de behandeling met shockwave therapie te combineren met een fysiotherapeutische behandeling. In alle gevallen zal dus de behandeling fysiotherapie bij uw zorgverzekeraar gedeclareerd worden (indien u daar een aanvullende verzekering hebt afgesloten). Heeft u geen aanvullende verzekering of is het budget van uw aanvullende verzekering niet toereikend, dan zal de behandeling fysiotherapie bij u in rekening worden gebracht. Ook in dergelijke gevallen zal de behandeling shockwave therapie niet apart in rekening worden gebracht.

De tarieven van een behandeling fysiotherapie kunt u vinden op de pagina over tarieven.

Samenvatting Behandeling en kosten

Bij MERAS Fysiotherapie zal een behandeling shockwave therapie er als volgt uitzien:

Intake: gesprek en lichamelijk onderzoek Declaratie naar zorgverzekeraar *
Echografisch onderzoek Declaratie naar zorgverzekeraar *
Vaststelling diagnose en indicatie Declaratie naar zorgverzekeraar *
Bespreken van behandelplan en indicatie
van aantal behandelingen
Declaratie naar zorgverzekeraar *
De feitelijke behandeling shockwave therapie al of niet in combinatie met andere vormen van fysiotherapie
–       de behandeling  lokaal
–       de eventuele behandeling van omgeving
–       adviezen en afspraken over vervolg
–       bij afsluiting van de behandelserie rapportage naar uw verwijzer.
Declaratie naar zorgverzekeraar *

* vergoeding vind plaats op basis van de ruimte die de aanvullende verzekering biedt voor vergoeding behandeling fysiotherapie.