REVALIDATIETRAINING

REVALIDATIETRAINING

Revalidatietraining is een vorm van fysiotherapeutisch behandelen. Dit betekent dat in principe alleen patiënten voor deze trainingstherapie in aanmerking komen. Daarbij wordt het trainingsprogramma afgestemd op de klachten die aanwezig zijn en de doelstellingen die in het behandelplan zijn geformuleerd. De fysiotherapeut is deskundige van het bewegingsapparaat. Bij deze trainingen wordt gebruik gemaakt van trainingswetten en doseringsprincipes die uit de wetenschap en de sportwereld komen.

MERAS Fysiotherapie is aangesloten bij Chronisch ZorgNet.
Chronisch ZorgNet werd ruim tien jaar geleden opgericht voor patiënten met perifeer arterieel vaatlijden onder de naam ClaudicatioNet. Chronisch ZorgNet bouwt die bewezen succesvolle aanpak in kwaliteit én kosten nu verder uit naar de behandeling van andere chronische aandoeningen, te beginnen met de behandeling van hartpatiënten en patiënten met COPD. Chronisch ZorgNet werkt continu aan het verbeteren van de zorg voor deze patiënten, zo dicht mogelijk bij huis in sterke netwerken met andere zorgverleners en in nauwe samenwerking met diverse beroeps- en patiëntverenigingen.

Onze fysiotherapeuten hebben veel ervaring met: COPD (longproblemen), Hartrevalidatie en Claudicatio Intermittens (etalage benen) en zijn lid van het landelijk netwerk Chronisch ZorgNet.

Daarnaast hebben zij specifieke kennis over: Gangbeeld analyse (looppatroon en loopscholing) / Core Stability training / Rehaboom (revalidatie na trauma/operaties)

VERGOEDING
De vergoeding van revalidatietraining vindt veelal plaats via uw zorgverzekeraar. Immers het is een behandelvorm van fysiotherapie. Zodra de behandeldoelen bereikt zijn (of bijvoorbeeld een aanvullende verzekering niet langer fysiotherapie vergoed) stopt de fysiotherapeutische behandeling middels revalidatietraning en kunt u er voor kiezen om verder te trainen middels medisch fitness.