MEDICAL TAPING

MEDICAL TAPING

De basis van het Medical Taping Concept werd in de jaren zeventig gelegd in Japan en Korea. In deze periode werden daar tapemethoden met elastische tape ontwikkeld die de bewegingsleer (kinesiologie) en de kennis over de spieractiviteit in het menselijk lichaam als uitgangspunt namen. De grondleggers van Medical Taping waren er zich namelijk van bewust dat beweging en spieractiviteit onmisbare factoren zijn bij het genezen en voorkomen van lichamelijke problemen.

De achterliggende gedachte hierbij is dat spieren niet alleen invloed hebben op de bewegingen van het lichaam, maar bijvoorbeeld ook de bloedsomloop, het lymfestelsel en de lichaamstemperatuur beïnvloeden. Als de spieren niet goed werken, kan dat dus resulteren in uiteenlopende klachten en symptomen. Wanneer de niet goed functionerende spieren echter ondersteund worden met deze speciale elastische tape, zal dat het zelf herstellend vermogen van het lichaam stimuleren.

Klachten waarbij Medical Taping toegepast zou kunnen worden:

  1. Spierblessures (zoals een tenniselleboog, spierscheuring e.d.)
  2. Achillespees klachten
  3. Carpaaltunnel syndroom
  4. Patella femorale klachten
  5. Spierspanningsklachten
  6. Houdingscorrectie
  7. Lage rugklachten
  8. Overbelastingsklachten
  9. Oedeem
  10. Menstruatie klachten
  11. Hooikoorts
  12. Astmatische klachten
  13. M.Osgood-schlatter
  14. MTSS syndroom ( shin splint )