MULLIGAN CONCEPT

MULLIGAN CONCEPT

Een veilige en effectieve manier van mobiliseren – 100% pijnvrij behandelen.

Het Mulligan concept is een behandelwijze, die door de Nieuw-Zeelandse manueeltherapeut Brian Mulligan werd ontwikkeld rond 1990 en die een waardevolle aanvulling blijkt te zijn op de tot dan toe gangbare manueel therapeutische handgrepen.

Bij deze methode wordt ervan uitgegaan dat in een gewricht, door bijvoorbeeld een trauma, een minimale subluxatie (=verplaatsing) is ontstaan waardoor het gewricht niet meer in het goede “gewrichtsspoor” loopt. Dit kan klachten geven in het functioneren van het gewricht en zijn omgeving. De Therapeut kan vrij snel beoordelen of er sprake is van een “sporingsprobleem” en of het Mulligan concept voor u een geschikte behandeloptie is Door het aanbrengen van subtiele positieveranderingen aan het gewricht wordt gezocht naar een pijnvrije uitgangspositie. Vanuit die positie wordt vervolgens gekeken of de beweging of handeling die klachten veroorzaakt, nu actief en pijnvrij mogelijk is. De patiënt heeft bij deze aanpak een actieve rol en heeft te allen tijde controle over datgene wat er met hem/haar gebeurt.