CLIENTINFORMATIE

Onze Clientinformatie

Bekijk hieronder onze clientinformatie.

CONTRACTERING 2024

Ook het afgelopen najaar is er weer tumult geweest over de contractering fysiotherapie voor het nieuwe jaar.
De belangrijkste bezwaren die door fysiotherapeuten geuit worden, betreffen:

  • De toename van administratieve belasting door regels die per zorgverzekeraar kunnen verschillen.
  • Het toepassen van een zogenaamde ‘behandelindex’ hierdoor worden fysiotherapeuten gekort op het te declareren tarief wanneer ze meer behandelingen declareren dan het landelijke gemiddelde van de betrokken zorgverzekeraar.
  • De tarieven zijn al meer dan 10 jaar onvoldoende bijgesteld zodat deze nu ongeveer 30% lager liggen dan de reële kostprijs. Met de huidige inflatie is dat moeilijk lang vol te houden

MERAS Fysiotherapie heeft daarom het door Zorg en Zekerheid aangeboden contract niet te ondertekend.
Met alle andere zorgverzekeraars zijn wel afspraken gemaakt over vergoeding van behandelingen

CONTRACTERING 2024 - aanvullende informatie / veelgestelde vragen

Aanvullende informatie / veelgestelde vragen
Onderstaand hebben we een aantal vragen en waar mogelijk antwoorden opgesomd die u kunnen helpen bij het beslissen over het al dan niet overstappen naar een andere zorgverzekeraar.

1. MET WELKE ZORGVERZEKERAARS HEEFT MERAS FYSIOTHERAPIE GEEN CONTRACT?

In 2023 heeft MERAS Fysiotherapie geen contract met:

  • Zorg en Zekerheid

2. IN WELK GEVAL KRIJG IK EEN REKENING VAN MIJN FYSIOTHERAPEUT?
Als u een aanvullende zorgverzekering hebt bij bovengenoemde verzekeraar heeft. Of als u geen aanvullende verzekering heeft voor fysiotherapie met de zorgverzekeraars waar we wel een contract mee hebben.

3. ALS IK EEN REKENING KRIJG VAN MIJN FYSIOTHERAPEUT MOET IK DEZE DAN ZELF BETALEN?
Ja, u moet de rekening aan ons betalen en kunt deze daarna indienen bij uw verzekeraar.

4. ALS IK EEN REKENING KRIJG VAN MIJN FYSIOTHERAPEUT WORDT DEZE DAN VOLLEDIG DOOR MIJN VERZEKERAAR VERGOED?
Uw verzekeraar zal de rekening (gedeeltelijk) aan u terug moeten betalen. De hoogte van het te betalen bedrag is bij ons niet bekend. Uw zorgverzekeraar kan u hierover informeren.

5. WAT IS HET TARIEF VAN EEN FYSIOTHERAPIEBEHANDELING INDIEN MIJN ZORGVERZEKERAAR GEEN CONTRACT MET MERAS FYSIOTHERAPIE HEEFT?
U kunt onze prijslijst vinden in de praktijk of op deze pagina onder tarieven.

6. HOEVEEL MOET IK ZELF BIJBETALEN VOOR BIJVOORBEELD 10 BEHANDELINGEN FYSIOTHERAPIE?
Dat is lastig te zeggen, maar met een voorbeeld wel een indicatie te geven. Stel dat de behandeling fysiotherapie per keer € 41,00 kost en uw zorgverzekeraar vergoed € 31. In dat geval moet u ons € 410,00 betalen en ontvangt u van uw verzekeraar € 310,00. U betaalt dan zelf € 100,00.

7. WAT IS VOOR MIJ EEN GOEDE ZORGVERZEKERAAR EN AANVULLENDE VERZEKERING?
Het is voor ons onmogelijk om u daarin te adviseren. Er zijn veel zorgverzekeraars en een veelvoud aan aanvullende verzekeringen. Daardoor is het voor ons ondoenlijk om daar alles van te weten en dat te combineren met uw persoonlijke situatie en wensen.

8. WAAR KAN IK WEL DE INFORMATIE VINDEN DIE ME KAN HELPEN DE JUISTE KEUZE TE MAKEN?
Een onafhankelijk adviseur kan u hierbij helpen. Er zijn ook diverse websites die u kunnen helpen bij het maken van de voor u juiste keuze.

9. WELKE VRAGEN ZIJN VAN BELANG OM TE STELLEN AAN UW ZORGVERZEKERAAR?
We kunnen daar niet volledig in zijn, maar u kunt denken aan vragen als:
–     Ik heb een chronische indicatie, hoe zit het met de vergoeding ervan als ik overstap?
–     Ik heb net een operatie ondergaan en moet nu fysiotherapie hebben. Ik verwacht in 2022 ongeveer 10 behandelingen nodig te hebben en in 2023 nog 35. Hoe zit dat met de vergoeding ervan?
–     Ik heb een restitutiepolis en kan dus altijd zelf kiezen naar welke fysiotherapeut ik ga (ook niet-gecontracteerden). Worden de behandelingen dan volledig vergoed door mijn zorgverzekeraar?
–     Ik heb geen restitutiepolis. Worden de behandelingen dan volledig vergoed door mijn zorgverzekeraar?
–     Wat zijn naast fysiotherapie nog andere onderdelen van een aanvullende verzekering die voor mij van belang zijn (bijvoorbeeld bril vergoeding of goede kraamzorg vergoeding).

We hopen u op deze manier goed geïnformeerd te hebben. Mocht u nog vragen hebben?
Vraag het ons, we proberen u zo goed mogelijk te helpen.

CONTRACTERING 2024 - overzicht zorgverzekeraars

In onderstaand overzicht staat aangegeven met welke zorgverzekeraars wel en geen contracten zijn afgesloten

TARIEVEN

In 2024 gelden in onze praktijk de volgende tarieven.

Deze gelden voor:

  • zorgverzekeraars waarmee we geen contract afgesloten hebben.
  • behandelingen welke niet vergoed worden door uw aanvullende verzekering.
  • indien u geen aanvullende verzekering heeft.
TARIEVEN FYSIOTHERAPIE
Reguliere zitting € 42,75
Zitting Manuele Therapie € 54,25
Zitting Oedeemtherapie / Geriatrie fysiotherapie € 59,00
Screening € 16,50
Intake en onderzoek na screening of verwijzing € 59,00
Eenmalig Fysiotherapeutisch onderzoek € 74,25
Echografisch onderzoek € 74,25
Toeslag voor uitbehandeling € 22,50
Telefonische zitting € 21,50
Lange zitting € 56,75
Niet nagekomen afspraak * € 32,50
TARIEVEN MEDISCHE FITNESS
Abonnement 1xp/w per kwartaal €133,00
Losse training €  13.00
Abonnement 2xp/w per kwartaal € 225,25
Losse trainingen (per 10 trainingen) € 133,00
Intake medische fitness ** €   45,50
Jaarabonnement 1x/pwk € 484,50
Jaarabonnement 2x/pwk € 875,00

 

*Voor zowel gecontracteerde als niet gecontracteerde zorgverzekeraars geldt: Voor het niet tijdig afzeggen van een afspraak (24 uur voor aanvang van de behandeling) zijn we genoodzaakt dit tarief bij u in rekening te brengen.

(deze rekening kunt u niet declareren bij uw zorgverzekering)

 

**Wordt niet in rekening gebracht bij bestaande cliënten.

KLACHTENREGISTRATIE

U mag ervan uitgaan dat wij als fysiotherapeuten ons vak zo goed mogelijk uitoefenen. Heeft u toch klachten over de behandeling of de manier waarop wij met u omgaan, dan is het goed om dat kenbaar te maken. Voor uzelf, voor andere patiënten en voor de kwaliteit van de fysiotherapie.

Om te beginnen is het de moeite waard om een gesprek aan te gaan met uw behandelende fysiotherapeut zelf of, als u dat prettiger vindt, met een andere fysiotherapeut uit de praktijk. Wij zijn altijd bereid om hiervoor tijd vrij te maken en om samen naar een oplossing te zoeken. Indien u dat prettig vindt, kunt u iemand meenemen naar het gesprek of vragen om een onafhankelijke bemiddelaar. Ook is het mogelijk om uw klacht eerst uit te leggen in een brief.

Levert een persoonlijk gesprek of bemiddeling niet het gewenste resultaat op, dan kunt u gebruik maken van een klachtenprocedure. MERAS Fysiotherapie neemt deel aan de klachtenregeling van de beroepsgroep.

Bij ‘Informatiefolders’ kunt u de betreffende folder vinden.

VEEL GESTELDE VRAGEN

Wat is een zorgverzekering ?

Een zorgverzekering is een verzekering waaruit de kosten worden betaald die zijn gemaakt bij het gebruik van zorg. Welke en hoeveel zorg uit je zorgverzekering kan worden betaald staat in je verzekeringspolis.

De zorgverzekering bestaat uit drie delen:
1. De basisverzekering; deze is voor iedereen in Nederland verplicht.
2. Een aanvullende verzekering, deze is niet verplicht.
3. Een tandartsverzekering, deze is niet verplicht.
Soms zijn 2 en 3 in één pakket verzekerd.

De overheid bepaalt welke zorgkosten uit de basisverzekering betaald worden. De basisverzekering is dus bij iedere verzekeraar hetzelfde. De premie die je voor de basisverzekering moet betalen kan per verzekeraar wel verschillend zijn. Aanvullende verzekeringen zijn overal anders. Verzekeraars bieden verschillende pakketten aan, met verschillende verzekerde zorgkosten en verschillende premies

Wat moet ik zelf betalen?

Maandelijks betaal je premie aan je zorgverzekeraar. De hoogte van deze premie hangt af van de premie die je verzekeraar rekent voor je verplichte basisverzekering, met daarbij opgeteld de premie voor de aanvullende verzekering die je zelf gekozen hebt. Voor een aanvullende verzekering die veel zorgkosten dekt betaal je een hogere premie.

Wat is verplicht eigen risico?

De overheid heeft een bepaald bedrag vastgesteld dat je per jaar zelf voor de zorg moet betalen. Dit bedrag is het ‘verplicht eigen risico’. Je betaalt dit alleen als je gebruik maakt van zorg uit de basisverzekering. Het eigen risico voor 2017 is vastgesteld op een maximum bedrag van 385 euro.

Voorbeeld 1: Je hebt van zorg uit de basisverzekering gebruik gemaakt en de totale kosten zijn 85 euro. Deze 85 euro vallen binnen het eigen risico en worden dus niet vergoed door je zorgverzekeraar. Je eigen risico voor de rest van het jaar is dan nog: 385 – 85 = 300 euro.

Voorbeeld 2: Je hebt van zorg uit de basisverzekering gebruik gemaakt en de totale kosten zijn 1000 euro. Daarvan zijn 385 euro eigen risico (dat is het maximale bedrag), die dus niet door de zorgverzekeraar worden vergoed. De overige kosten (1000 – 385 =615 euro) worden uit je basisverzekering vergoed. Je eigen risico voor de rest van het jaar is: 385 – 385 = 0 euro.

Wat is zorgtoeslag?

Om mensen met een kleiner inkomen tegemoet te komen in de kosten van de zorgverzekering heeft de overheid een regeling getroffen. Deze regeling wordt zorgtoeslag genoemd. De hoogte van de zorgtoeslag is afhankelijk van de hoogte van het inkomen. Als je 18 jaar of ouder bent en denkt voor de zorgtoeslag in aanmerking te komen moet je die zelf aanvragen bij de belastingdienst. Het formulier wat je daarvoor moet invullen kun je telefonisch bestellen: 0800 0543. Je kunt het formulier ook vinden en invullen op www.toeslagen.nl

Hoeveel fysiotherapie krijg ik vergoed?

Fysiotherapie wordt betaald uit de aanvullende verzekering. Je mag zelf kiezen óf je een aanvullende verzekering afsluit, en wélke aanvullende verzekering je afsluit. Het is dus afhankelijk van de aanvullende verzekering die je kiest, hoeveel behandelingen je per jaar vergoed krijgt.

De zorgverzekeraars stellen per jaar een maximum bedrag vast wat je mag gebruiken voor fysiotherapie. De hoogte van dat bedrag is afhankelijk van welke aanvullende verzekering je kiest. Een duurdere aanvullende verzekering vergoedt vaak meer of duurdere behandelingen.

Niet alle behandelingen zijn even duur. Sommige behandelingen zijn duurder, zoals manuele therapie, oedeemtherapie of behandelingen aan huis. Ook vragen sommige verzekeraars een extra bedrag voor de eerste keer dat je komt. Een overzicht van de tarieven is te vinden op deze website onder tarieven.

Het aantal behandelingen dat je per jaar vergoed krijgt is dus afhankelijk van de kosten van de behandeling en het maximum bedrag dat wordt vastgesteld door de verzekeraar.

Sommige verzekeraars stellen niet een maximum bedrag, maar een maximum aantal behandelingen vast die je per jaar mag gebruiken. In dat geval kun je het maximum aantal behandelingen vinden in je polis.

Het is je eigen verantwoordelijkheid om op de hoogte te zijn van het bedrag of het aantal behandelingen waarvoor je verzekerd bent. Houd goed in de gaten voor hoeveel behandelingen je verzekerd bent en hoeveel behandelingen je al gehad hebt. Ook behandelingen bij een andere fysiotherapeut of in een andere praktijk in hetzelfde jaar tellen mee. De fysiotherapeut mag geen informatie hierover opvragen bij je verzekeraar. De fysiotherapeut kan alleen inzien welke aanvullende verzekering je hebt afgesloten en wat de prijs is van de behandeling.

Wat nu als ik geen aanvullende verzekering heb, of als het verzekerde bedrag al opgebruikt is?

Als je geen aanvullende verzekering hebt, of je hebt het maximum dat door je aanvullende verzekering wordt vergoed al gebruikt, dan kun je toch gewoon gebruik maken van fysiotherapie. In dit geval moet je zelf de kosten betalen.

Hoe zit het met chronische aandoeningen ?

Chronische aandoeningen zijn gezondheidsproblemen die langer duren dan gemiddeld, of nooit meer over gaan. Slechts een klein aantal van deze chronische aandoeningen komen in aanmerking voor langdurige fysiotherapie. Welke aandoeningen dit precies zijn wordt bepaald door de overheid. Het is dus niet zo dat iedereen met langdurige klachten ook in aanmerking komt voor langdurige fysiotherapie!

Mensen met een chronische aandoening die in aanmerking komen voor langdurige fysiotherapie krijgen die niet zomaar. Er is altijd een verwijzing nodig van een huisarts of medisch specialist en vaak moet eerst goedkeuring worden gevraagd aan de verzekeraar. Het aanvragen van de goedkeuring wordt gedaan door de fysiotherapeut. In 2017 moeten de eerste 20 behandelingen uit de aanvullende verzekering worden betaald. Als deze 20 behandelingen niet volledig door uw aanvullende verzekering worden bekostigd, moet u het resterende bedrag zelf betalen. Vanaf de 21e behandeling worden de kosten betaald uit de basisverzekering. Onthoud dat voor de basisverzekering jaarlijks nog een eigen risico geldt!

Om chronisch zieken tegemoet te komen in de extra zorgkosten die zij hebben, is de ‘Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten’ (WTCG) opgesteld. Het Centraal Administratiekantoor (CAK) verzorgt deze tegemoetkoming. Deze wet geldt echter niet voor alle chronische aandoeningen. Voor meer informatie hierover kunt u informeren bij het CAK (telefoon 0800 0300) of bij de Rijksoverheid (Postbus 51, telefoon 0800 8051)..

Kan ik zelf zonder verwijzing van de arts naar de fysiotherapeut ?

Ja, sinds 2006 kunt u rechtstreeks naar de fysiotherapeut. Deze zal een screening verrichten of u op de goede plaats bent en zo niet, zal de fysiotherapeut/ manueel therapeut in overleg met u doorverwijzen naar een collega of (huis)arts.

INFORMATIEVE LINKS

FYSIOTHERAPIE VERENIGINGEN

KNGF   Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie
NVBF   Nederlandse Vereniging voor Bedrijfs- en arbeidsfysiotherapeuten
NVFB   Nederlandse Vereniging voor Fysiotherapie bij Bekkenproblematiek en Pre- en Postpartum Gezondheidszorg
NVFG   Nederlandse Vereniging voor Fysiotherapie in de Geriatrie
NVFS    Nederlandse Vereniging voor Fysiotherapie in de Sportgezondheidszorg
NVMT   Nederlandse Vereniging voor Manuele Therapie
NVOF   Nederlandse Vereniging voor Orofaciale Fysiotherapie
VHVL   Vereniging voor Hart-, Vaat- en Longfysiotherapie
NVFL   Nederlandse Vereniging voor Fysiotherapie binnen de Lymfologie
NFP     Nederlandse Vereniging voor Fysiotherapie volgens de Psychosomatiek

PARTNERS – SAMENWERKINGSVERBANDEN
Dolium     Gezondheidscentrum Eersel
Fysiovisie     Vereniging van fysiotherapiepraktijken in Oost-Brabant en Noord-Limburg
QDNA.nl QDNA
MMC     Maxima Medisch Centrum
Runners Mol     Sport en voetmedisch adviescentrum
Fit Factory Eersel & Bergeijk    Sportcentrum Eersel
De contente Eersel     Wielerclub Eersel
DES Eersel     Atletiekvereniging Eersel
VV Steensel     Voetbalvereniging Steensel