RUNNINGTHERAPIE

CONTENTLOPEN BIEDT RUNNINGTHERAPIE TEGEN PSYCHISCHE KLACHTEN

Bewegen is niet alleen goed voor het lichaam, maar ook voor de geest. Zeker bij psychische klachten zoals bijvoorbeeld depressie, fobieën en stress is bewegen heilzaam. Het herstelvermogen wordt groter bij bewegen en de lichamelijke klachten minder.

Maar hoe begin je aan bewegen als het leven psychische tegenwind geeft? ContentLopen biedt de kans om wandelen en hardlopen op een verantwoorde manier in te passen in je manier van leven. ContentLopen is een onderdeel van MERAS Fysiotherapie en garandeert een vakkundige begeleiding door een fysiotherapeut in het fysiek en psychisch weer ‘op de been’ komen.

Running therapie is er voor mensen die om verschillende redenen niet makkelijk en op eigen kracht tot bewegen komen. Running therapie is een overweging of zelfs aan te raden wanneer jij je gevoel van rust en balans wilt vergroten (welzijn). Hoe meer je fysieke en psychische belasting in evenwicht zijn, des te beter jij je voelt. Je hoeft géén loopervaring te hebben om deel te kunnen nemen aan Running therapie.

RUNNINGTHERAPIE OF RUNNING NO THERAPIE AFTER RUNNINGTHERAPIE

Als je meer informatie wilt, of je wilt je aanmelden voor deelname aan Running therapie, neem dan contact met ons op.
Ons telefoonnummer is 0497-53 03 83
Je kunt vragen naar onze Runningtherapeut Jeroen Panhuizen.

Runningtherapie is een behandelmogelijkheid bij:

  1. Depressie
  2. Herstel van burn-out en overspannenheid
  3. Angst- en paniekklachten
  4. Stress
  5. Slechte lichamelijke conditie
  6. Vermoeidheid
  7. Lusteloosheid
  1. Laag zelfbeeld of tekort aan zelfvertrouwen
  2. Slapeloosheid
  3. Hyperactiviteit
  4. Stemmingsstoornissen
  5. Het ontwikkelen/vasthouden van een gezonde levensstijl (“overgewicht”)
  6. Inactiviteit
  7. Autisme verwante (gedrag)stoornissen

Ook bij lichamelijke klachten zonder (medisch) aanwijsbare oorzaak kun je effecten verwachten als:

  1. Meer controle over stemmingen
  2. Beter slapen
  3. Meer zelfvertrouwen in je fysieke functioneren
  4. Invloed hebben op piekeren; helder denken komt “boven”
  5. Verbetering van je algehele conditie
  6. Het loskomen van emoties
  7. Minder gejaagde gevoelens

Geestelijke invloeden van bewegen op ons zijn

In het lichaam zijn een groot aantal hormonen en andere stoffen werkzaam. Deze stoffen hebben een grote of een kleinere invloed op ons gevoel of beleving. Over niet alle stoffen is precies bekend hoe ze werken. Wat wel bekend is, is dat beweging op veel stoffen een positieve invloed heeft. Met mensen die klachten van depressiviteit hebben, wordt al sinds jaren hardgelopen.

Tijdens hardlopen wordt een stof aangemaakt in de hersenen die positieve gevoelens laat ervaren. Een selectie van werkzame stoffen volgt hieronder.
Endorfine
 is een morfineachtige stof die werkzaam is in de hersenen. Deze stof heeft een rustgevende werking en verminderd sombere gevoelens. De productie van deze stof neem toe bij met name rustige duurbelasting zoals hardlopen. Bijna elke hardloper kent het gevoel “moe maar voldaan” na het lopen. Adrenaline is de stof die door ons heen “schiet” bij schrik, stress of opwinding. Dit kan een prettig gevoel zijn als de sensatie gewenst is (bergbeklimming), maar ongewenst bij bijvoorbeeld een examen. Adrenaline maakt ons alerter. Tijdens een ontspannen sportbeoefening wordt de productie van adrenaline verlaagd. Ontspanning geeft dus een vermindering van onrustige gevoelens.
Testosteron is het mannelijk hormoon. Het is bij mannen in hoge concentratie aanwezig. Bij vrouwen in een veel lagere concentratie. Sporten heeft een positieve invloed op de productie van deze stof. Een hogere concentratie geeft een toename van een “goed gevoel”.

Serotonine is een stof die bij extreme inspanningen steeds meer geproduceerd wordt. Negatieve gevoelens worden dan sterker ervaren. Rustig nadenken waarbij je een ontspanning ervaart, wordt piekeren en geeft een onrustig gevoel. Hersen vermoeidheid wordt dat ook wel genoemd. Bij lichtere inspanningen zoals bij duursporten (hardlopen) treedt deze hersen vermoeidheid waarschijnlijk ook op, maar geeft dan wel een gevoel van ontspanning omdat de productie niet sterk verhoogd. Serotonine heb de dus nodig in een relatief lage concentratie om rust in je denken te kunnen ervaren.

Dit zijn de meest bekende stoffen. Natuurlijk zijn er nog veel meer stoffen aanwezig in ons lichaam die een grote of kleinere invloed hebben op ons welbevinden. Wat de invloed van beweging op al deze stoffen precies is, is moeilijk te zeggen. Wel lijkt duidelijk dat beweging een positieve invloed heeft op de juiste balans waarin die stoffen aanwezig moeten zijn om ook balans te ervaren in de samenwerking tussen lichaam en geest ofwel, om je goed te voelen. Wat uit onderzoek wel steeds duidelijker wordt, is dat beweging een belangrijkere rol blijkt te hebben dan eerder werd aangenomen op de werking van de hersenen en daarmee op positieve reacties van het lichaam. Dit betekent dat beweging zowel op het lichaam als de hersenen een groot positief effect hebben als je het niveau van de inspanning gematigd houdt zoals dat bij een duursport gemiddeld het geval is.

Bij kinderen die hyperactief zijn wordt steeds bekender dat voeding maar vooral beweging een zeer grote rol kunnen leveren bij het positief beïnvloeden van gewenst gedrag of anders gezegd het verminderen van onwenselijk gedrag. Veel kinderen bewegen veel te weinig en de gevolgen hiervan worden enorm onderschat. Gedrag dat als onwenselijk wordt ervaren, wordt mede beïnvloed door gebrek aan beweging. Bij volwassenen gaat dit verhaal ook op maar ligt het wel wat meer gecompliceerd. Beweging is in het begin en moeilijke investering maar betaalt zich uit in een evenwichtiger leven met minder stress en ziekte.

Hoe bepalen wij jouw intensiteit van trainen?

Jouw minimale inspanningsniveau kunnen we bepalen door een inspanningstest te doen op een loopband of een hometrainer of door tijdens een eerste Running training gegevens te verzamelen. Het is een mogelijkheid om een hartslagmeter tijdens trainingen te gebruiken om je inspanningsniveau te controleren. De duur van een training om het minimale inspanningsniveau te kunnen bereiken, is 45 minuten. Voor een positief trainingseffect is het van belang om 3 keer per week te trainen met voldoende rust tussen de trainingen. Een en ander hangt af van hoe je lichaam herstelt. Aanvullende training zoals versterking van de romp (Core Stability) of het verbeteren van je looptechniek kan worden geadviseerd. De deskundige begeleiding van onze Running therapeut helpt je hierbij.

Positieve effecten in de beginfase:

Deelnemers aan Running therapie geven vaak onderstaande effecten in het begin aan:

  1. Langer en makkelijker volhouden hardlopen.
  2. Uitgerust en rustiger voelen na het hardlopen.
  3. Zelf tijdstip kan bepalen.
  4. Mogelijk in niet competitie vorm.
  5. Sociaal gewaardeerde activiteit.
  6. Lekker weer, mooie natuur.

Positieve effecten op langere termijn:

Deelnemers die langer aan Running therapie deelnemen rapporteren de volgende effecten:

  1. Groter aëroob uithoudingsvermogen.
  2. Beter functioneren hart en longen.
  3. Afname van lichamelijke klachten.
  4. Minder behoefte aan roken.
  5. Een goed gevoel tijdens het hardlopen.
  6. Afname van ontstemming en angst.
  7. Toename van zelf- en lichaamswaardering.
  8. Makkelijker kunnen ontspannen en slapen.
  9. Gewichtsafname