COACHING EN TRAINING

Niet alleen de werkgever heeft verantwoordelijkheden, ook de medewerker.
De werkgever heeft een verantwoordelijkheid in het aanbieden van een ergonomisch ingerichte werkplek (Arbo-eisen etc.). De werknemer heeft de verantwoordelijkheid om de aangeboden werkomgeving op een zo ergonomisch verantwoorde wijze te gebruiken (gedrag).

In onze diensten zijn beide in meer of mindere mate vertegenwoordigd, waarbij er per dienst een accent verschil mogelijk is. We hebben een aantal diensten waarbij wat meer het accent gelegd op de ergonomie van de werkplek, terwijl in andere het accent ligt op de ergonomie van de mens: het Dynamisch en Gezond Lichaamsgebruik (DGL).

Door middel van een icoontje met schuifregelaars wordt in één blik duidelijk waar in de dienst het accent wordt gelegd.

Zonder bewustwording geen gedragsverandering.
Het is onze overtuiging dat medewerkers de verantwoordelijkheid dienen te nemen in het voorkomen van klachten en het ontstaan van ziekteverzuim. Vandaar dat we in onze diensten nadrukkelijk het gedrag van medewerkers willen veranderen. Dit is naar onze mening alleen dàn mogelijk als medewerkers voldoende zijn geïnformeerd, geschoold en getraind in het optimaal gebruiken van hun lichaam. Vandaar dat wij veel aandacht besteden aan de ergonomie van de mens. U ziet dat in de beschrijving en icoontjes van de diverse diensten terug.

De dienst Coaching on the Job Werkplekinventarisatie en -training is een kortdurende individuele begeleiding voor (beeldscherm) medewerkers met (dreigende) klachten aan het houding- en bewegingsapparaat, die al dan niet verzuimen.

De aanpak berust op bewustwording en het geven van tips om de fysieke belasting in de werk- en thuissituatie te verminderen. In één of twee lessen krijgt de medewerker inzicht over de eigen invloed op fysieke belasting en het nut en effect van het  Dynamisch & Gezond lichaamsgebruik. Het Dynamisch & Gezond lichaamsgebruik wordt op de eigen werkplek met eigen werkmaterialen getraind. Voor de kantoormedewerkers zijn deze adviezen eveneens gericht op de ergonomie van de werkplek. Hierbij wordt aan de hand van de individuele lichaamsmaten de werkplekinrichting geïnventariseerd en waar mogelijk direct aangepast en het gebruik ervan direct getraind.

De dienst Coaching on the Job Individueel is de meest optimale module voor medewerkers met (dreigende) klachten aan het houding- en bewegingsapparaat, die al dan niet verzuimen en waarbij Coaching on the Job Werkplektraining niet toereikend is.

Het traject bestaat uit een Intake en 6 vervolglessen. De intake bestaat uit een kortdurend vraaggesprek met objectiveerbare metingen en een (klachten)analyse om optimaal aan te sluiten bij de praktische training. Het is bedoeld om inzicht te krijgen in de dagelijkse belasting en de belastbaarheid. Het Dynamisch & Gezond Lichaamsgebruik wordt vervolgens in een aantal lessen binnen de eigen werkzaamheden op de werkplek praktisch getraind.

Er worden praktische handvatten aangereikt, die goed toepasbaar zijn tijdens de werkzaamheden en in de vrije tijd. Ingeval verzuim worden per les de benutbare mogelijkheden in werkactiviteiten met de medewerker en leidinggevenden per les besproken.

Voor de kantoormedewerkers zijn deze adviezen, indien gewenst, eveneens gericht op de ergonomie van de werkplek. Er wordt bovendien aandacht besteed aan vroegsignalering. Hiermee wordt de medewerker in staat gesteld eventuele terugkerende klachten tijdig te (h)erkennen en zelf adequate actie te ondernemen.

Deze module is een combinatie van een groepsgewijze training en twee individuele werkplektrainingen. Het is een functiegerichte preventieve training, bedoeld voor medewerkers in diverse werkgebieden. De inhoud wordt afgestemd op de taken en fysieke belasting, bijvoorbeeld kantoor medewerkers, magazijn medewerkers of chauffeurs.

Doel
Het doel is preventie van fysieke overbelasting en stimuleren van gezond omgaan met het lichaam door bewustwording & gedragsverandering.

Werkwijze
Onze diensten en begeleidingen zijn gericht op bewustwording en gedragsverandering.  Er wordt geappelleerd aan de eigen verantwoordelijkheid, rol en mogelijkheden van de medewerker om positieve bijdrage te leveren aan de eigen gezondheid en het voorkomen van lichamelijke overbelastingklachten.

De Workshop bestaat uit theorie en praktijk. Tijdens de theorie wordt aandacht besteed aan de eigen rol en mogelijkheden van de medewerker om zélf invloed uit te oefenen op fysieke belasting, de onderbouwing en mogelijkheden van het Dynamisch & Gezond Lichaamsgebruik.

Het onderdeel vroegsignalering en het nut ervan wordt eveneens besproken. De basisprincipes van het Dynamisch & Gezond lichaamsgebruik worden vervolgens groepsgewijs getraind.