Corona maatregelen update

Geachte cliënt van MERAS Fysiotherapie,

We benaderen u vanwege wijzigingen in de Corona maatregelen die ook voor u als cliënt van MERAS Fysiotherapie van belang zijn.

De toespraak van afgelopen dinsdag van demissionair minister-president Mark Rutte, de adviezen van het RIVM en onze beroepsvereniging zijn aanleiding voor deze update.

De gevolgen voor u en uw behandeling of voor de medische fitness in onze fysiotherapiepraktijk willen we in deze mail toelichten.

Algemene maatregelen

De verhoogde besmettingsgraad vraagt van ieder van ons om alert te blijven, dus de algemene maatregelen zijn onverminderd van toepassing.

  • We blijven de gezondheidscheck toepassen en vragen u om bij verkoudheid, hoesten, niezen, koorts en andere verschijnselen die kunnen duiden op besmetting met het corona-virus thuis te blijven.
  • Respecteer de 1,5 meter maatregel.
  • Desinfecteer uw handen bij binnenkomst van de praktijk.

Terugkeer van de mondkapjesplicht in de openbare ruimte.

De mondkapjesplicht in openbare gebouwen is weer terug. Dat wil zeggen dat u wordt geacht vanaf 6 november in het gezondheidscentrum en bij verplaatsingen in onze praktijken een mondkapje te dragen.
In de wachtruimte kunt het mondkapje afdoen. Verplaatst u zich naar de behandelkamer dan vragen we u het mondkapje weer te dragen.

Terugkeer van de mondkapjesplicht in de behandelkamer.

Naar aanleiding van de adviezen van het RIVM en ons genootschap voor fysiotherapie met betrekking tot het gebruik van mondkapjes en de coronacheck hebben wij besloten om als volgt te handelen:

  • U wordt gevraagd of u gevaccineerd bent, in de afgelopen 6 maanden corona heeft gehad of een recente negatieve PCR-test heeft.
  • U hoeft op deze vraag geen antwoord te geven.
  • Als de vraag positief beantwoord wordt, dan is behandelen binnen de 1,5 meter met mondkapje niet noodzakelijk. Als u of de behandelaar dat echter wel wenst, wordt een mondkapje gedragen.
  • Als u de vraag niet positief kunt of wilt beantwoorden, zal uw fysiotherapeut u vragen om binnen de 1,5 meter WEL een mondkapje te dragen en dit zelf ook doen.

Gebruik van de trainingszaal in  het gezondheidscentrum Dolium.

Bij het gebruik van de trainingszaal is momenteel sprake van een maximale bezetting van 10 cliënten. Hierbij is de 1,5 meter maatregel nog altijd van toepassing en te realiseren. We handhaven deze regeling.

Toegangscontrole

Voor sportscholen en daarmee ook voor het trainen met een groep in onze trainingszaal, is de inzet van het coronatoegangsbewijs van toepassing. Dit betekent dat er een verplichte  toegangscontrole zal zijn door het scannen van uw persoonlijke QR-code. Dit geldt binnen onze praktijk voor zowel cliënten medische fitness als cliënten die in het kader van hun revalidatie in de zaal trainen.

Als de persoonlijke QR-scan een groen vinkje oplevert kunt u onveranderd bij ons blijven sporten en trainen.

Indien de scan van uw persoonlijke QR-code niet groen is, kan de training/revalidatie niet starten.

Voor cliënten die in het kader van hun revalidatie komen trainen maken we individuele afspraken voor het vervolg.

Met cliënten medische fitness wordt afgesproken dat het abonnement verlengd wordt, of dat het resterende bedrag van het abonnement wordt terugbetaald.

Overige afspraken

Het gebruik van een mondkapje door u als cliënt is niet verplicht. Ook voor uw fysiotherapeut is dit niet verplicht.

We vragen u voor uzelf en uw mede aanwezigen om tijdens de training de 1,5 meter zoveel mogelijk te respecteren.

Ook het schoonmaken van de toestellen blijft ongewijzigd en we hopen dat u daar uw medewerking aan wilt blijven verlenen.

Behandeling in de FitFactory Eersel of Bergeijk

De FitFactory wordt gezien als een openbare ruimte en dus is het dragen van een mondkapje verplicht.

Een behandeling in een behandelkamer in de FitFactory Eersel of Bergeijk is altijd een individuele behandeling en daarmee is de werkwijze hetzelfde als beschreven bij het kopje over de terugkeer van de mondkapjesplicht in de behandelkamer.

Voor wat betreft de toegang tot trainingsfaciliteiten van de sportschool sluiten we ons aan bij het beleid van de FitFactory.

We hopen en verwachten dat u de aanscherping van de maatregelen respecteert. Het is weer een stap terug en het zal wel even wennen zijn.

Laten we elkaar helpen ons aan de maatregelen te houden. Op die manier is de kans het grootst dat deze snel verdwijnen.

Namens team MERAS Fysiotherapie

Blijf gezond en in beweging!