SAMEN STERKER

Samenwerken en samen werken

 

Het samenwerken zien we bij MERAS Fysiotherapie als de enige manier om cliënten optimaal te helpen. Het begint daarbij met samen met de cliënt werken aan de doelstellingen van het behandelplan. Dit om het dagelijks leven, het sporten, de arbeid of het leven zo optimaal mogelijk te kunnen functioneren.

 

Interne samenwerking

In onze praktijk hebben we vele disciplines en deskundigheden aanwezig. Vaak zijn er twee of meer collega’s die dezelfde deskundigheid hebben. Daardoor weten we elkaar gemakkelijk te vinden en is overleg over een casus eenvoudig te realiseren. Natuurlijk weten we niet alles en kunnen we niet iedereen zelf optimaal helpen in het herstel. In dat geval is vaak een collega die met nèt even wat andere vaardigheden het laatste stapje kan helpen zetten. Deze interne samenwerking wordt door veel cliënten zeer gewaardeerd.

 

 

Externe samenwerking

Elke fysiotherapeut van MERAS Fysiotherapie is aangesloten bij één of meerdere inhoudelijke netwerken die aansluiten zijn zijn of haar deskundigheden en interesses. Dat zijn meestal monodisciplinaire netwerken zoals een ParkinsonNet, geriatrie netwerk, hoofdpijn- en duizeligheid netwerk, Schoudernetwerk Noord Brabant, oedeem en fascia netwerk, GLA;D Nederland. Naast scholing via dergelijke netwerken is ook intercollegiaal overleg mogelijk.

Bij MERAS Fysiotherapie zijn we er van overtuigd dat nu en zeker in de toekomst multidisciplinair samenwerken noodzakelijk is om de zorgvragen in de toekomst optimaal aan te kunnen pakken. Het is daarom dat we nu al participeren in bijvoorbeeld het Chronisch ZorgNet, het NHA netwerk Zuidoost-Brabant en het Geriatrienetwerk Eindhoven. Maar ook dichter bij huis in ons eigen gezondheidscentrum weten we de andere disciplines steeds makkelijker te vinden. Vanuit MERAS Fysiotherapie zijn we nauw betrokken bij het oprichten van een paramedisch platform voor de regio Zuidoost-Brabant, en ook de samenwerking met de gemeente en sportaanbieders in de regio vinden we belangrijk om onze cliënten zo goed mogelijk te helpen.