0497 - 530383 info@merasfysiotherapie.nl

Gewijzigde toegang tot onze fysiotherapiepraktijk in het Dolium

Vanwege de corona-maatregelen zal onze praktijk voorlopig alleen toegankelijk zijn via de parkeerkelder.

Wij vragen U nadrukkelijk niet te komen wanneer u één van de door de RIVM genoemde symptomen hebt:

– (neus)verkoudheid
– hoesten, kuchen of niezen
– loopneus
– keelpijn
– verhoging (= tot 38 graden) of koorts
– kortademigheid
– hoofdpijn
– oogontsteking
– moeheid
– je ziek voelen
– diarree

Hoe komt u in onze praktijk?

U loopt in de parkeerkelder naar de GELE toegangsdeur

Boven gekomen, loopt u de deur uit naar rechts en vervolgens links de gang in

Direct aan de linker kant in die gang, is de ingang van onze praktijk

U ziet boven en op de deur de naam van onze praktijk

Algemeen

Algemeen

U heeft het ongetwijfeld gehoord: er is groen licht gegeven door het RIVM en het ministerie van VWS voor het opschalen van fysiotherapie.

Onze beroepsvereniging heeft ons op het hart gedrukt om daarbij niet te hard van stapel te lopen. Het is immers noodzakelijk om de fysiotherapeutische zorg veilig en verantwoord op te schalen, met gepaste voorzorgsmaatregelen voor cliënten en alle zorgverleners, om besmettingsrisico’s te beperken. Op basis van de adviezen en informatie van VWS en de richtlijnen van het RIVM (van 7 mei) is er een aangepaste triage stappenplan tot stand gekomen. In het stappenplan staat beschreven onder welke voorwaarden de zorg veilig kan plaatsvinden. Alle patiënten kunnen de benodigde zorg krijgen bij de fysiotherapeut, waar mogelijk op afstand. Indien de behandeling op de praktijk als meer effectief gezien kan worden verdient dat de voorkeur.

Om het veilig en verantwoord uitbreiden van behandelingen fysiotherapie mogelijk te maken zijn er een aantal gedragsregels. Deze worden verdeeld in algemene gedragsregels en gedragsregels die wij binnen onze praktijk gaan hanteren.

We vragen u om de inhoud van deze gedragsregels goed door te nemen en er naar te handelen. Als we merken dat u zich erin vergist, zullen we u daar vriendelijk op aanspreken. We vragen u om hetzelfde naar ons te doen. Alleen zo is het veilig en verantwoord uitbreiden van de fysiotherapie blijvend mogelijk.

Algemene consequenties

De richtlijnen van het RIVM blijven van toepassing.  Behandeling in de praktijk is niet mogelijk indien:

 • u één of meerdere van de volgende (ook milde!) symptomen heeft: neusverkoudheid of hoesten of benauwdheid of koorts (vanaf 38°C). Ook symptomen als hoofdpijn, keelpijn, diarree kunnen duiden op corona-besmetting.
 • u de afgelopen 24 uur covid-19 symptomen heeft gehad.
 • u huisgenoten/gezinsleden heeft met koorts en/of benauwdheidsklachten.
 • bij uzelf of een huisgenoot/gezinslid in de afgelopen 14 dagen corona is vastgesteld.

Hanteer het hygiëneprotocol

 • Was je handen regelmatig
 • Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog
 • Houd zoveel mogelijk 1,5 meter afstand.
 • Gebruik papieren zakdoekjes
 • Geen handen schudden

Consequenties voor onze praktijk

Binnen onze praktijk hebben we een aantal maatregelen genomen om het kunnen werken binnen de 1,5 meter maatschappij zoveel als mogelijk vorm te geven. Daarbij proberen we om het aantal contactmomenten tussen onze cliënten onderling, maar ook de cliënten van andere zorgverleners binnen het gezondheidscentrum zo klein mogelijk te maken.

 • Het maken van nieuwe afspraken geschiet bij voorkeur via ons telefoonnummer 0497-530383.
 • De entree van onze praktijk gaat alleen via de parkeerkelder.  Als er sprake is van klachten die zouden kunnen duiden op Corona-besmetting dan vervalt de afspraak en moet u wachten totdat u 24 uur klachtenvrij bent.
 • We hanteren een aangepaste planning van cliënten. We vragen u op tijd te komen. Uitloop van behandeling is niet mogelijk om deze aangepaste planning in de dag te kunnen handhaven.
 • U wordt gevraagd niet eerder dan maximaal 5 minuten voor aanvang van de behandeling  praktijk binnen te komen. Bent u wel eerder, wacht dan in de parkeerkelder of gang van het gezondheidscentrum.
 • Als er iemand voor de balie in gesprek is met een collega op kantoor wacht dan even op de gang.
 • Het aantal beschikbare stoelen in de wachtruimte is beperkt.
 • Bij binnenkomst en verlaten van de praktijk kunt u de handen desinfecteren. Daarvoor is materiaal beschikbaar.
 • Volgens de richtlijnen van RIVM/VWS en de adviezen van onze beroepsvereniging is het behandelen van cliënten face-to-face mogelijk en toegestaan zonder beschermingsmiddelen van mondkapje, handschoenen en spatbril. Dit onder de strikte voorwaarde dat cliënt en behandelaar geen verschijnselen hebben die kunnen duiden om Corona besmetting.
 • In onze praktijk zijn echter deze persoonlijke beschermingsmiddelen wel aanwezig. Het gebruik van mondkapjes en handschoenen is mogelijk als cliënt en/of behandelaar dat wenselijk vinden.
 • Na de behandeling wordt u door uw fysiotherapeut naar buiten begeleid. Als de 1,5 meter eis niet gehandhaafd kan worden, moet u nog even wachten. Uw fysiotherapeut zal aangeven wanneer het wel kan.
 • We vragen u om zelf een grote badhanddoek mee te nemen voor behandeling op de behandeltafel.
 • De kleedruimtes voor behandeling in onze trainingszaal zijn afgesloten. Dus kleedt u voor de training thuis om, neem sportschoenen mee. In de zaal is de gelegenheid van schoenen te wisselen.
 • Het opstarten van groepsbehandeling en medische fitness wordt nog uitgesteld.

Deze maatregelen zullen voorlopig gehanteerd worden. Wanneer de richtlijnen en adviezen vanuit de overheid RIVM en VWS veranderen zullen we daar naar handelen. Ook als wij zelf merken dat er een aanpassing noodzakelijk of gewenst is zullen we om uw en onze veiligheid te waarborgen daar actie op ondernemen.

Hoe gaat het nu verder?

Regelmatig hebben we met ons team een bespreking. Daar wordt vastgesteld hoe we concreet het uitbreiden van de fysiotherapie gaan uitvoeren. Daarbij zal ook het geleidelijk inplannen van fysiotherapeutische behandeling worden afgesproken. Dit zal onder andere kunnen leiden tot andere begintijden van de behandeling.

Wij zijn heel blij dat we de behandelingen in de praktijk weer kunnen gaan beginnen. Helaas kunnen we niet meteen voluit gaan behandelen, omdat we zorgvuldig willen bekijken hoe het veilig en verantwoord lukt. We hopen dat u daar begrip voor heeft.

Namens alle collega’s van MERAS Fysiotherapie verwachten we u op deze wijze weer vol vertrouwen te kunnen ontmoeten binnen onze praktijk.

maatregelen coronavirus / gewijzigde toegang voor onze praktijk

Call Now Button