0497 - 530383 info@merasfysiotherapie.nl

HKZ-certificering

Op 2 november heeft Meras Fysiotherapie wederom de HKZ-certificering met goed gevolg afgerond.

Het keurmerk van HKZ (Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector) staat voor duurzame kwaliteitsverbetering in zorg en welzijn: onafhankelijk en betrouwbaar. Met het HKZ-keurmerk kunnen organisaties en praktijken laten zien dat zij serieus werk maken van kwaliteit van zorg en dat ze voldoen aan de eisen die daaraan gesteld worden door klanten, professionals en relevante stakeholders.

Dit jaar was er weer sprake van een zogenaamde externe toetsing. In dit geval heeft een vertegenwoordiger van het KIWA de audit verzorgd.

Tijdens de audit wordt gecontroleerd of MERAS Fysiotherapie voldoet aan de beschreven normen. MERAS Fysiotherapie heeft de audit met glans doorstaan. De auditor kon zien “dat het gebruik van het kwaliteitszorg systeem in de hele organisatie goed geïmplementeerd is.”

Met het opnieuw behalen van het HKZ-certificaat behoort MERAS Fysiotherapie tot een selecte groep van een kleine 300 fysiotherapie praktijken in Nederland die het aandurft om zich op deze wijze een externe partij “in de keuken te laten kijken.”

Call Now Button