0497 - 530383 info@merasfysiotherapie.nl

Sinds december 2005 is Psychosomatische Fysiotherapie een officieel erkende verbijzondering binnen de fysiotherapie. Uit onderzoek blijkt dat somatisatie bij 30 tot 50 procent van de patiënten voorkomt. Deze patiënten presenteren hun klachten fysiek, maar er blijken bij doorvragen onderliggende stressoren te zijn die deze klachten beïnvloeden. Deze stressoren vertragen het fysiologische herstel.
Onze fysiotherapeut heeft een opleiding tot SOLK-therapeut (Somatisch Onvoldoende verklaarde Lichamelijke Klachten) gevolgd en is aangesloten bij het SOLK-netwerk.  Meer info hierover kunt U vinden op www.solknet.com

BENIEUWD OF EEN BEHANDELING VOOR U VAN TOEPASSING KAN ZIJN?

Psychosomatische Fysiotherapie benadert het bewegend functioneren vanuit de complexe relatie tussen somatische (lichamelijke), psychische en sociale factoren. Puur somatisch gerichte diagnostiek is in deze gevallen geen oplossing, omdat deze bij de patiënt tot (meer) onzekerheid kan leiden. Een toename van bestaande klachten kan het gevolg hiervan zijn.      Dit gaat vaak gepaard met een hoog ziekteverzuim en/of disfunctioneren in de arbeidssituatie of het sociale leven.

Het eerste gesprek is dan ook gericht op het vinden van de relatie tussen de lichamelijke klachten en de psychische gesteldheid. Afhankelijk van uw hulpvraag, het gesprek en het onderzoek, worden de doelen bepaald en wordt samen met u een behandelplan opgesteld. Er wordt van u een eigen inbreng en actieve inzet verwacht in het herstel- en veranderproces.

De psychosomatische fysiotherapeut begeleidt u in het herstellen van het evenwicht tussen belasting en belastbaarheid en tussen spanning en ontspanning. Het doel van de therapie kan zijn:

  • Inzicht krijgen in het ontstaan en de gevolgen van de klacht
  • Veranderen van de factoren die de klacht in stand houden
  • Toepassen van ontspanning
  • Verbeteren van ademhaling of adempatroon door lichaamsbewustwording
  • Verhogen van uw belastbaarheid
  • Aanvoelen en respecteren van lichamelijke en psychische grenzen
  • Inzicht krijgen met betrekking tot ziektebeleving en dagelijks functioneren
  • Op een andere manier leren omgaan met de klachten
  • Vertrouwen krijgen in het lijflijk functioneren waardoor zelfvertrouwen en zelfbeeld positief beïnvloed wordt.

Voor nadere informatie over de psychosomatische therapie kunt u terecht op: www.kngf-nfp.nl of bij de psychosomatische fysiotherapeut van MERAS fysiotherapie.

 

Uw specialist

Geert Smulders

PSYCHOSOMATIEK

Call Now Button